Cơ hội nhận học bổng $6,500 khi theo học MBA tại Atlantis University

Cơ hội nhận học bổng $6,500 khi theo học MBA tại Atlantis University

Về Atlantis University

 • Vị trí: Miami, Florida
 • Có 2 campus: AU Downtown và AU University Park
 • Trường được công nhận bởi Accrediting Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC ) và Sở giáo dục tiểu bang Florida
 • Quy mô lớp học nhỏ
 • Chương trình học chú trọng định hướng nghề nghiệp
 • Cung cấp sinh viên những trải nghiệm học tập thực tiễn giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn

Chương trình MBA

 • Mục đích chương trình:
 • Trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý điều hành cấp cao trong các doanh nghiệp cũng như tổ chức chính phủ
 • Kết hợp những khả năng quản lý hữu ích cho việc lãnh đạo bằng cách áp dụng những chiến lược kinh doanh, những khái niệm kinh doanh quốc tế, các công cụ marketing,và những kỹ năng phân tích tình huống kinh doanh để có thể quản lý và giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa nhiều biến động như hiện nay.
 • Cung cấp cho các nhà điều hành quốc tế những công cụ và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích
 • Nâng cấp các kiến thức căn bản về quản trị, nguồn tài nguyên nhân lực, marketing, tài chính,và IT
 • Cải thiện kỹ năng giải quyết các vấn đề khác nhau trong kinh doanh (văn hóa, giới tính, tôn giáo…) và tài nguyên nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và lãnh đạo
 • Nội dung học:
 • Mô hình và quan điểm kinh doanh
 • Quản lý lợi thế cạnh tranh
 • Con người và tổ chức
 • Quản trị định lượng
 • Quản trị hệ thống IT
 • Quản trị thị trường và khách hàng
 • Quản trị dựa trên phân tích hoạt động kinh doanh
 • Dự án nghiên cứu kinh doanh quốc tế
 • Dự án Capstone Field
 • Thời gian học: 14 tháng – 20 tháng
 • Học phí toàn khóa chương trình MBA: $26,910 ($897/tín chỉ)
 • Học bổng: ~ $6,500

Lưu ý: Sinh viên vẫn có cơ hội học bổng khi tham dự chương trình Dự bị của Talk trước khi học chương trình MBA

 • Yêu cầu xét học bổng:
 • GPA đại học 3.0+ ( GPA dưới 3.0 có thể được xem xét)
 • Yêu cầu tiếng Anh đầu vào khóa dự bị tại TALK: Không yêu cầu
 • Yêu cầu tiếng Anh chuyển tiếp vào khóa MBA tại Atlantis University sau khi hoàn thành khóa dự bị Anh ngữ tại TALK: TOEFL 70 / TALK level 8.

Trả lời