Giới thiệu Ursulin High School

Giới thiệu Ursulin High School

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG

 • Năm thành lập: 1905
 • Là trường tư thục
 • Ví trị: Youngstown Ohio
 • Nhận học sinh: 9-12
 • Tổng số học sinh: 480
 • Ti lệ học sinh: giáo viên: 13:1
 • SAT trung bình: 1380
 • ACT trung bình: 26

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình thế mạnh: Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Âm nhạc

Môn học AP: Art, History, Chemistry, Psychology, Macroeconomics, Environmetal Science, Statistics, World Histoty, Biology II, Computer Science Principles, …

Các khóa học danh dự: Algebra I, Biology I,  Geometry, Chemistry, Literature, Religion,…

LÝ DO CHỌN TRƯỜNG

 • Điểm A trên Niche
 • Trường được công nhận bởi Sở giáo dục bang Ohio, Hiệp hội các trường công giáo bang Ohio (OCSAA), và AdvancEd
 • Trang thiết bị đầy đủ và hiện đại: phòng máy tính, phòng khoa học, thư viện…
 • #1 Best Private school in Mahoning County
 • Có chương trình Med-Prep cho học sinh lớp 10
 • Nhiều câu lạc bộ: Nghệ thuật, Toán, Khoa học, Yoga….
 • Đa dạng hoạt động thể thao: Bóng rổ, Golf, Bóng đá, Bóng chuyền, Tennis,….
 • Tỉ lệ đậu kỳ thi AP: 85%
 • Tích lũy được 17 tín chỉ từ chương trình Đại học của Youngstown State University trong quá trình học trung học.
 • 99% học sinh tốt nghiệp trung học được nhận vào Đại học – và TOP 50 Đại học Mỹ

Trả lời