GIỚI THIỆU TRƯỜNG QUEEN’S COLLEGE

GIỚI THIỆU TRƯỜNG QUEEN’S COLLEGE

Giới thiệu Queens College

 • Năm thành lập: 1937
 • Vị trí: New York, gần khu tài chính Manhattan và Liên Hiệp Quốc
 • Hiện là trường đại học thuộc City University of New York
 • 81 các trường tốt nhất tại Mỹ
 • 34 các trường mang lại giá trị tốt nhất tại Mỹ
 • Số lượng sinh viên: 19,000 đến từ 45 quốc gia
 • Số lượng chương trình đại học: 69
 • Có 4 khoa: Arts and Humanities, Mathematics and Natural Sciences,  Education, Social Sciences

Một số chương trình nổi bật

1. Cử nhân kinh tế (Bachelor’s Degree in Economics)

Gồm các chuyên ngành:

 • Business Economics
 • Consumer Economics and Personal Finance
 • Economics and the Environment
 • International economics
 • Macroeconomics Analysis
 • Price Theory

Ưu điểm:

 • Trường có chương trình hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm như Queens College Connections Mentoring Program hoặc Internship for Economics Course
 • Trường có các tổ chức hiệp hội dành riêng cho sinh viên kinh tế: ALPFA (Hiệp hội tài chính kế toán chuyên nghiệp Latin), ASCEND, The Economic and Business Club, The Queens College Financial Literacy Club, và TAMID
 • Mức lương trung bình: $104,340/ năm

2. Cử nhân truyền thông (Bachelor of Arts in Media Studies)

Gồm các chuyên ngành:

 • Film and TV Studies
 • Advertising and Marketing
 • International communications
 • Media arts

Ưu điểm:

 • Sinh viên được sử dụng các trang thiết bị truyền thông của trường
 • Sinh viên có GPA 3.0 được thực tập và nhận tối đa 9 tín chỉ
 • Mỗi học kỳ sinh viên đều được tham dự buổi chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành
 • Mức lương trung bình: $132,620

3. Cử nhân khoa học máy tính (Bachelor’s Degree in Computer Science)

Có 2 lựa chọn: Bachelor of Science và Bachelor of Arts

Ưu điểm:

 • 13 tại New York và top 100 các trường về máy tính ở Mỹ
 • Nhiều cơ hội nghiên cứu: Analyic number theory, cryptography, computer vision, operating systems, computer graphics…

4. Cử nhân quản trị kinh doanh (Bachelor of Business Administration)

Có 03 lựa chọn:

 • Corporate Finance
 • International Business
 • Actuarial Studies

Ưu điểm:

 • Cơ hội thực tập tại: Deloitte, National Institute of Helath, CBS Sports, Morgan Stanley…
 • Cơ hội học bổng: từ $2.500 đến $5,000
 • Cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa và CLB hỗ trợ cho việc học tập
 • Mức lương trung bình: $85,660

YÊU CẦU NHẬP HỌC

Cử nhân Tiếng Anh
Cử nhân GSSP ESL + cử nhân ESL
Học thuật Hoàn thành THPT Hoàn thành THPT Hoàn thành THPT N/A
SAT/ACT No No No No
IELTS 6.0 5.5 5.0 <5.0
TOEFL 70 60 5.0 <5.0

Trả lời