Học STEM tại Florida Polytechnic University

Học STEM tại Florida Polytechnic University

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG

 • Năm thành lập: 2012
 • Là trường đại học công lập chuyên về STEM duy nhất tại tiểu bang Florida
 • Chương trình đào tạo được công nhận bởi Hiệp hội Các trường phía nam
 • Số lượng sinh viên: gần 1,500 sinh viên
 • Số lượng giảng viên và nhân viên: gần 250
 • Tỉ lệ sinh viên: giảng viên: 18:1
 • Sĩ số lớp: 25 sinh viên/ lớp

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Đại học:

 • Data Science
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Electrical Engineering
 • Business Analytics
 • Mechanical Engineering

Sau đại học:

 • Engineering
 • Computer Science

YÊU CẦU NHẬP HỌC

GPA Tiếng Anh SAT/ACT GMAT/GRE
Đại học 3.8 – 4.3 IELTS 6.0/ TOEFL 61 SAT 1220 – 1370/ ACT 26-31
Sau đại học IELTS 6.0/ TOEFL 61 GRE nếu GPA < 3,25

CHI PHÍ HỌC TẬP

Đại học Sau đại học
Học phí $19,998 $21,005
Ăn ở $11,800 $11,800
Sách $1,200 $1,200
Chi phí khác $4,000 $4,000
Bảo hiểm $1,194 $1,194
Tổng $38,192 $39,199

Cơ hội học bổng:

 • Đại học: $5,000
 • Sau đại học: $3,000

Trả lời